Væksthus Nordjylland støtter NordVest Smart Production med 7 M kr

På Vækstforum Nordjyllands møde d 7 juni blev det besluttet at indstille NVSP til  7 M kr i regionalfondsmidler, svarende til 33% af budgettet. I referatet hedder det:

Resumé

Vesthimmerlands Kommune søger i samarbejde med Jammerbugt Kommune om støtte til projekt NordVest Smart Production, der sigter på at hjælpe det lokale erhvervsliv med at udnytte de muligheder, den digitale teknologi giver for automatisering af produktionen. Projektets effekt er, at 25 virksomheder efter to år får udviklet nye produkter/løsninger, 8 nye virksomheder etableres og 20 nye jobs skabes. Der ansøges om 6.998.476 mio. kr. i støtte fra Regionalfondens prioritet 1.

Projektet indstilles til tilsagn.

Referatet fra mødet kan ses her